VERTROUWENSPERSOON ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN EN INTEGRITEIT 

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit

‘Het zijn nooit bedrijven die handelen, maar altijd mensen binnen bedrijven’


‘Integriteit is op elk moment leven in overeenstemming met wie je wil zijn’

Medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal en zijn de kern van een organisatie. Het is dan ook van groot belang dat zij kunnen werken in een veilige en integere omgeving.


De werkgever biedt deze veiligheid door  beleid*  te hanteren op gebied van Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit.


De Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit ondersteunt en begeleidt medewerkers wanneer zij een melding willen doen. Yvonne adviseert de medewerker tevens hoe dit op een veilige manier te doen en om een verantwoorde keuze te maken.

Triton in de persoon van Yvonne van Houdt is gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit en is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV). Yvonne kan zowel organisaties bijstaan bij het informeren en adviseren over het ontwikkelen van een integriteitsbeleid en door te functioneren als Externe Vertrouwenspersoon voor organisaties.

 

* Per 1 juli 2016 is de Wet ‘Huis voor klokkenluiders' ingevoerd. Alle werkgevers met meer dan 50 werknemers zijn verplicht een beleid integriteit met een interne meldregeling te hebben.

 

Bekijk onderstaand filmpje over de functie van vertrouwenspersoon, met dank aan Van Oss en Partners.