TRAINING 

Training

Triton ontwerpt diverse trainingen op basis van de wensen en behoefte van de opdrachtgevers en deelnemers. 

De praktijk en de ervaringen van de deelnemers als uitgangspunt om betrokkenheid en motivatie te garanderen.


In vrijwel iedere training van Triton is het uitgangspunt de praktijk en de eigen ervaringen van de deelnemers. Deze ervaringen worden besproken en gekoppeld aan een theoretisch kader. Met behulp hiervan kunnen de deelnemers hun nieuwe ervaringen analyseren en vervolgens bepalen welk gedrag effectiever is. De link met hun eigen praktijk maakt dat zij gemotiveerd worden om zich in te zetten en de voor hen niet altijd gemakkelijke stof eigen te maken en toe te passen.

Ons uitgangspunt is dat mensen optimaal leren wanneer zij ontspannen zijn. Afwisselende, actieve werkvormen en humor zorgen voor een ontspannen sfeer tijdens de trainingen. Zelf in de toekomst verder kunnen ontwikkelen: de training is het begin. De training geeft de deelnemers middelen in handen waarmee zij zelf in de praktijk hun inzichten verder kunnen ontwikkelen. In het afsluitende evaluatiegesprek met de opdrachtgever wordt uitgebreid aandacht besteed aan de wijze waarop er in de organisatie kan worden verder gegaan met de uitkomsten van de training. 


Hier vindt u voorbeelden van mogelijke trainingsonderwerpen:


•   Assertiviteitstraining 

•   Persoonlijke effectiviteit

•   Communicatietraining 
•   Conflicthantering 
•   Presentatietraining 
•   Sollicitatietraining
•   Teambuilding
•   Telefoontraining voor receptie/helpdesk medewerkers 
•   Time management 
•   Training klant- en servicegerichtheid 


Triton is licentiehouder van MBTI, LSI en Kernkwaliteiten. Deze instrumenten kunnen desgewenst ingezet worden.