COACHING 

Coaching

Triton ziet coachen als het vrijmaken van iemands potentiële kwaliteiten, zodat hij/zij zo goed mogelijk kan presteren vanuit zijn/haar eigen kracht, met als doel optimaal functioneren in (werk)situaties. Het is het leren bevorderen gebruik te maken van deze eigen kracht, waarbij het gaat om bewustwording van het eigen gedrag en het leren nemen van verantwoordelijkheden. Hierdoor worden de productiviteit en effectiviteit vergroot en leren mensen beter om te gaan met lastige situaties, belemmeringen en twijfels.

Keuzevrijheid is hierbij onze grootste kracht. Het zijn immers niet alleen onze talenten, maar juist onze keuzes die ons maken tot wie we zijn. Triton helpt niet met het maken van keuzes, maar laat mensen de verantwoordelijkheid nemen voor hun keuzes. De mogelijkheden van de toekomst staan hierbij centraal. Triton verzorgt voor u zowel individuele coachingstrajecten, teamcoaching, als coaching on the job.In een eerste gesprek wordt vastgesteld welke doelen de gecoachte/het team wil bereiken en hoeveel gesprekken er gevoerd worden. Aan het einde van ieder gesprek formuleren coach en gecoachte gezamenlijk opdrachten die de gecoachte vervolgens in de eigen praktijk gaat uitvoeren. 

Triton is licentiehouder van MBTI, LSI en Kernkwaliteiten. Deze instrumenten kunnen desgewenst ingezet worden.